דיני בנקאות

דיני הבנקאות הוא תחום ספציפי במשפט האזרחי, שבו חלים דינים מיוחדים ספציפית על הבנקים, הן בחקיקה והן בכללים שמתקין הרגולטור הבנקאי והמפקח על הבנקים ו/או בנק ישראל.

דיני הבנקאות הוא תחום ספציפי במשפט האזרחי, שבו חלים דינים מיוחדים ספציפית על הבנקים, הן בחקיקה והן בכללים שמתקין הרגולטור הבנקאי והמפקח על הבנקים ו/או בנק ישראל.

קיימת התדיינות ענפה בתחום הבנקאות בבתי המשפט בכל מיני נושאים שונים ומגוונים – מתובענות ייצוגיות עד לתביעות היותר קטנות של לקוח – בנק. הגוף הבנקאי פועל גם הוא באמצעות חוזים, אולם החוזים בתחום זה הינם שונים מחוזה מסחרי רגיל, לעיתים הם אף מתאימים להגדרה של "חוזה אחיד". כל פעולה שאתם מבצעים בבנק ו/או הבנק מבצע כלפיהם באופן כזה או אחר, כל מסמך שאתם חותמים לבנק עשוי להיחשב לחוזה. כך למשל, רבים מהלקוחות שחותמים תדיר על הסכמי הלוואה מול הבנק – אכן כן, המדובר על חוזה לכל דבר ועניין. הכלל הבסיסי בדיני החוזים הוא שאת החוזים יש לקיים, וכאשר הלקוח לא עומד, למשל, בתנאי הסכם הלוואה מסיבה כזו או אחרת – כאן בנקודה זו עשויה להתעורר בעיה. בנוסף, רבים מהלקוחות מתבקשים לחתום על ערבויות ו/או על מסמכי בטוחות כאלה ואחרים, למשל, לטובת בן משפחה או חבר שלווה כספים מהבנק. מעת חתימת הערבות הלקוח עשוי להיות מחויב בכל סכום ההלוואה, לכן חשוב לשים לב ולבדוק מראש היטב על איזה מסמך אתם באים לחתום ובמה יחייב אתכם בעת משבר עתידי פוטנציאלי. 

יתירה מכך, על הגוף כמו בנקים חלה גם מערכת דינים מיוחדת ורגולציה ספציפית מטעם המדינה – המפקח על הבנקים ו/או בנק ישראל. לעיתים, במסגרת ההתנהלות השוטפת של הבנק עם הלקוח, הלקוח עשוי למצוא את עצמו כנפגע מפעולה ו/או ממחדל כזה או אחר של הבנק. יכול להיות שפעולה זו מצד הבנק עומדת בניגוד לכללי הבנקאות, החקיקה הבנקאית ו/או כל נוהל כזה או אחר שבנקים מחויבים לעמוד בהם ולקיימם. אנחנו כאן בשביל לבדוק עבורכם, להסביר ולהמליץ על הצעדים הבאים בנושא. גם אם נתבעתם ע"י בנק כלשהו ו/או אתם שוקלים לתבוע, כדאי להיוועץ בעו"ד מנוסה בתחום – במוקדם וכמובן שלא במאוחר. יש לזכור שאי עמידה בתנאי הסכם בנקאי עשויה להוביל לנקיטת הליכים משפטיים נגד הלקוח, לכן כדאי לטפל בעניין כזה במהרה ולאתר פתרונות למחלוקת, הן באמצעות בית המשפט והן במו"מ עם הגוף הרלוונטי. 

לעוה"ד ברמן ניסיון רב שנים בתחום דיני הבנקאות, כאשר עוד מתחילת הקריירה התמחתה היא במשרד מוביל ובולט ביותר בתחום הבנקאות המורכבת ובניהול ההליכים המשפטיים הקשורים לתחום דיני הבנקאות. אנו ממליצים שלא להסס בפנייה לייעוץ המשפטי במקרה שבו גוף כמו בנק מעלה כלפיכם טענות ו/או במקרה שנגרם לכם נזק מפעולה כזו או אחרת ו/או ממחדל של גוף מסוג זה. 

שתפו:

עוד בנושא:

נשמח לשמוע מכם