דיני החברות והסכסוכים בין בעלי המניות ו/או השותפים

המדובר על תחום משפטי רחב מאוד, שחלות עליו מספר רב של מערכות הדינים.
דיני חברות

המדובר על תחום משפטי רחב מאוד, שחלות עליו מספר רב של מערכות הדינים.

עם זאת, החוק המרכזי שחל עליו הינו חוק החברות, המסדיר את ההוראות לגבי מבנה החברה בע"מ, יחסי הגומלין בה, זכויות וחובות של האורגנים, נושאי המשרה, בעלי התפקידים ובעלי המניות בחברה בע"מ. לעיתים הלקוחות מחליטים להתאגד במבנה של חברה בע"מ, ובהמשך לא שומרים על הנורמות של הממשל התאגידי. העניין עשוי להשפיע ולהשליך במקרה שמתעורר בו סכסוך בין מי מהגורמים בחברה בע"מ. כאמור, לעיתים ההתאגדות במבנה של חברה בע"מ הוא על פניו מעין שותפות, זאת במקרה שבו חברה בע"מ לא שמרה מעולם על הנורמות, על הזכויות והחובות של מבנה ההתאגדות ו/או על הנורמות של הממשל התאגידי.

דיני החוזים הינם הבסיס גם בתחום זה, זאת כאשר הסדרת ההתאגדות הראשונית בין בעלי המניות נעשית באמצעות חוזה ראשוני – הסכם המייסדים, לצד מספר רב של חוזים שונים, לרבות תקנון החברה המסדיר את מערכת האיזונים והבלמים בתוך חברה בע"מ. 

כאמור, מבנה החברה בע"מ דורש בקיאות והבנה עמוקה של הדינים לצורך נקיטת פעולה כזו או אחרת. על כן, כדאי ומומלץ ביותר לפנות לעו"ד הבקיא והמנוסה בתחום, הן בשלב המו"מ לחתימת הסכם המייסדים, הקמת החברה והן בשלב שבו כבר קיים סכסוך בקשר לחברה בע"מ ו/או הוגשו צווים דחופים בקשר אליה. עו"ד בקיא ומנוסה ידע לאבחן את המחלוקת ולייעץ ללקוח על דרכי הפעולה האפשריות. 

יש לזכור, כי העיתוי של הפנייה לייעוץ המשפטי הינו קריטי מאוד בכל הקשור לתחום דיני החברות, שכן לעיתים נדרשת תגובה ו/או פעולה מיידית כזו או אחרת, על מנת שהמצב לא יהפוך לבלתי הפיך. 

שתפו:

עוד בנושא:

נשמח לשמוע מכם