דיני החוזים והמחלוקות החוזיות

דיני החוזים פוגשים אותנו ממש בכל פינה במהלך חיינו, לעיתים אף מבלי שיש לנו מודעות לכך.
Contract Law

דיני החוזים פוגשים אותנו ממש בכל פינה במהלך חיינו, לעיתים אף מבלי שיש לנו מודעות לכך.

חוזה יכול שייחתם בכתב ויכול שייעשה בעל-פה. כך גם השינויים החוזיים במהלך חיי העסקה עשויים להיעשות בהתנהגות ולא בהכרח בכתב ו/או שלא באמצעות החתימה על התוספת להסכם ו/או החלת השינויים בו בכתב. על כן, חוזה – במהלך חיי העסקה, לעיתים משתנה ושינוי זה עשוי להטיל חובות משפטיות חדשות על מי מבעלי העסקה. בנוסף, יש חוזים שקיימת לגביהם חובה חוקית לבצעם בכתב בלבד. על כן, חשוב מאוד לקבל ליווי וייעוץ מעו"ד מנוסה לעניין החוזה הספציפי – הן בדרך לכריתתו והן בהמשך חיי העסקה ו/או בהמשך קיום החוזה ו/או עדכונו בדרך הנכונה מהבחינה המשפטית. יתירה מכך, בית המשפט עשוי לחייב את מי מהצדדים על התנהגויותיהם עוד בטרם כריתת ההסכם – לכן חשוב מאוד לקבל ייעוץ וליווי של עו"ד מנוסה עוד במסגרת המו"מ לחתימת החוזה. 

לעוה"ד ברמן ניסיון רב שנים בתחום דיני החוזים, הן בליווי לחתימת חוזה והן בניהול מחלוקות ומשברים לאחר חתימת חוזה, בתום העסקה/בעת ביטולה ובמהלך חיי העסקה. מחלוקות ומשברים חוזיים רבים לרוב מגיעים לדיון בבית המשפט, זאת לעיתים אף במהלך חיי העסקה, לכן עו"ד מנוסה יידע לאבחן את האינטרסים של הלקוח מבעוד מועד ולפעול בבית המשפט בהתאם לאינטרסים אלה. חשוב להדגיש, כי האינטרסים של הצדדים לחוזה אינם בהכרח ממוניים, לעיתים אף הצד המפר מעוניין בהמשך קיום העסקה ו/או הצד השני מעוניין להשתחרר מהחוזה. 

עו"ד בקיא ובעל ניסיון ידע לאבחן את הנסיבות ואת המצב בעיתוי הנכון, לרבות את האינטרסים האמיתיים של הצדדים לחוזה ו/או לעסקה, ולפעול בהתאם, הן בערכאות המשפטיות והן במו"מ מחוץ לכותלי בית המשפט. 

יש לזכור, כי גם אם הפרתם את החוזה באופן כזה או אחר ונתבעתם ע"י הצד השני לחוזה בבית המשפט, אין זה סוף פסוק. עו"ד מנוסה ידע לטפל גם במקרה שבו קיימת הפרת חוזה מובהקת מצד לקוחו ולפעול לבחינת המצב ולטובת מתן הייעוץ בהתאם. לחילופין, ניתן גם לטפל, ולעיתים אף לאלתר, בהפרת החוזה כלפי הלקוח, אף ללא פנייה לערכאות המשפטיות וללא נקיטת הליכי משפט, תוך חיסכון המשאבים ללקוח, כגון כספו וזמנו היקר. 

שתפו:

עוד בנושא:

נשמח לשמוע מכם