ייצוג וליווי בהליכים אלטרנטיביים – בוררות, גישור, ניהול משא ומתן ומה שביניהם

למשרדנו החזון, לפיו ניתן ליישב מחלוקות גם בדרך אחרת - החלופית לניהול ההליכים בבתי המשפט.

למשרדנו החזון, לפיו ניתן ליישב מחלוקות גם בדרך אחרת – החלופית לניהול ההליכים בבתי המשפט.

קיימים מספר הליכים אלטרנטיביים מחוץ לבית המשפט, שבמסגרתם ניתן ליישב סכסוך, כגון גישור, הליך הבוררות וסוגי משאים ומתנים שונים. הליך הגישור הוא הליך וולונטרי והסכמי, שבמסגרתו המגשר ינסה להביא את הצדדים לידי הבנות והסכמות בדרך הסכמית, נינוחה ובדרך כלל באווירה יותר נעימה מזו הנהוגה בהליך בבית המשפט. 

לא כל סוגי המחלוקות מתאימות לניהול בגישור, אך לא כדאי לפסול אפשרות זו. יש לזכור, כי המגשר נטול כל סמכות הכרעה במחלוקות בין הצדדים ונמצא שם על מנת להביא את הצדדים לידי הבנות לגבי הסכמה סופית ליישוב המחלוקת. מי ששולט בהליך זה הצדדים בינם לבין עצמם, בעזרתם של באי כוחם, אך המגשר לא מכריע בסופו של ההליך, דהיינו לא נותן פסק דין. 

לצד זאת קיים הליך בוררות, אשר אף הוא הליך וולונטרי חלופי להליך בבית המשפט, אך כאן הבורר הינו בעל סמכות הכרעה ונותן בסופו של ההליך פסק בורר. כלומר, ברגע שהצדדים הסכימו על העברת ההליך לבוררות במקום ניהולו בבית המשפט, נתונים הם לסמכותו של הבורר. להליך הבוררות יתרונות רבים, שכן בנסיבות מסוימות ההליך עשוי להתאים יותר לניהול מחלוקות מסוגים שונים. 

כאמור, אף ניהול חכם ומקצועי של משא ומתן עשוי להביא את הצדדים לידי יישוב מחלוקות ו/או מקצתן. ניתן לנהל משא ומתן לפני נקיטת ההליך המשפטי, במהלכו ואף לאחריו. נדרשת מיומנות בניהול משא ומתן, על מנת שניתן יהיה להביא את הצדדים לפתרון הבעיות ו/או על מנת שיהיה, לכל הפחות, ניתן ללבן את כל מה שלא שנוי במחלוקת בין הצדדים במקרה של מחלוקות יותר מורכבות.  למשרדנו ניסיון רב בניהול הליכים שונים – גם כאלטרנטיבה להליך המשפטי הקלאסי המתנהל בבית המשפט. להליכים אלה יתרונות רבים בנסיבות מסוימות. על כן, מומלץ להיוועץ בעורך דין בעל הניסיון המתאים לצורך התאמת המקרה הספציפי להליך המתאים ו/או לשילוב ההליכים. 

שתפו:

עוד בנושא:

בין הדין האזרחי לדין הפלילי

כלל בסיסי במשפט הוא כי פסק דין בתיק אחד לא יהווה ראיה בתיק אחר. כלומר, גם אם פסק דין מסוים תואם את נסיבות המקרה הספציפי

נשמח לשמוע מכם