דיני הבטוחות

דיני הבטוחות, לרבות לפי חוק הערבות ופקודת השטרות

דיני הבטוחות, לרבות לפי חוק הערבות ופקודת השטרות

בדומה לבטוחות שנחתמות במסגרת התנהלות הלקוח מול הבנק – ערבויות ושטרות כאלה ואחרים, בטוחות כאלה נחתמות אף במסגרת החתימה על חוזים שונים, הן העסקיים והן הפרטיים. כך למשל, מחויב הלקוח לחתום על ערבויות אישיות ו/או על שטרות חוב בעת חתימת הסכם, כגון הסכם שכירות. כדאי ומומלץ להיוועץ בעו"ד עוד בטרם החתימה על הבטוחות, זאת על מנת שהבטוחות הרלוונטיות ייחתמו בצורה המיטבית ביותר עבור הלקוח ועל מנת שמראש יוקטנו הנזקים הצפויים מחתימה זו. כמו כן, על הבטוחות השונות חלות מספר מערכות הדינים, אשר אף עשויות להגביל את גובה הבטוחות ו/או את צורת חתימתן, לכן כדאי מאוד לא להישאר לבד גם בעניין זה. ברגע שחתמתם על ערבויות ו/או שטרות חוב כאלה ואחרים – סביר להניח שתהיו חייבים לפיהם בעת משבר עתידי ו/או בעת הפרת החוזה, אולם גם כאן אין זה סוף פסוק, והכול יהיה תלוי בנסיבותיו של המקרה הספציפי. יש לזכור שלא קל להשתחרר מהערבות שכבר נחתמה לצד השני לחוזה ו/או לבנק, על כן, כדאי לקבל ייעוץ עוד בטרם החתימה למבוקש ע"י הצד השני לחוזה ו/או לעסקה. 

יתירה מכך, הדינים החלים על הבטוחות השונות אינם דינים פשוטים להבנה, זאת כאשר עשויים לחול מספר חוקים במקרה זה. בטח ובטח שלא קל המקרה שבו כבר נתבעתם ע"י הצד השני לאכיפת בטוחה כזו או אחרת ואתם עלולים למצוא את עצמכם בעמדת התגוננות יותר חלשה אל מול מסמך חתום בכתב – שהצד השני יציג במקור בבית המשפט. על כן, כדאי לפנות לבעל המקצוע מבעוד מועד לקבלת הייעוץ ו/או הליווי וייצוג בכל הקשור גם לתחום הבטוחות. 

שתפו:

עוד בנושא:

בין הדין האזרחי לדין הפלילי

כלל בסיסי במשפט הוא כי פסק דין בתיק אחד לא יהווה ראיה בתיק אחר. כלומר, גם אם פסק דין מסוים תואם את נסיבות המקרה הספציפי

נשמח לשמוע מכם